Bouwen zonder zorgen

Wilt u (ver)bouwen?

Wilt u graag gaan bouwen of verbouwen, maar ziet u op tegen alle regeltjes en het kiezen van de juiste vakmensen? Wij kunnen u hierbij helpen. Met de juiste voorbereiding wordt elke verbouwing een succes! Tijdens het hele bouwproces kunt u vertrouwen op ons deskundig advies en ondersteuning.

Van idee naar ontwerp

Wanneer wij onze klanten tijdens een kennismakingsgesprek vragen of ze een idee hebben over de aanstaande verbouwing, weten de meeste klanten goed aan te geven wat de wensen zijn. Meer leefruimte, praktischere indeling. Maar vaak is het een stuk lastiger om de wensen te vertalen naar een ontwerp.

Voor het bouwen en ontwerpen van bouwwerken zit je gebonden aan regels van de overheid. Zo moet elk bouwwerk voldoen aan de geldende regels van het bouwbesluit. Daarnaast staat in het bestemmingsplan hoe het gebouw er in grote lijnen uit moet zien. Bijvoorbeeld hoe groot het mag zijn, hoe hoog de goothoogte maximaal mag zijn, welke gebruiksfunctie van toepassing is, enz.

1e ontwerp

Wanneer de wensen en de regels in kaart gebracht zijn maken we een eerste ontwerp. Omdat in veel gevallen de welstandscommissie van de gemeente de bouwplannen ook toetst gebruiken we in veel gevallen deze ontwerpen ook als vooroverleg met de gemeente. Tijdens dit vooroverleg wordt het plan al vooraf aan de vergunningaanvraag voorgelegd aan de welstandscommissie.

3d impressie

Voor dit vooroverleg gebruiken we vaak ook een 3d impressie. Dit is voor de klant prettig om een goed beeld te krijgen van het eindresultaat en ook de gemeente kan zo goed beoordelen of het plan past binnen de redelijke eis van welstand.