Omgevingsvergunning

Bouwaanvraag:

Wanneer er gebouwd gaat worden dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Hiermee zijn de “bouwvergunningen” komen te vervallen.

Er zijn 3 situaties mogelijk:
1. vergunningsvrij bouwen
2. Lichte aanvraag
3. Regulieren aanvraag

Om te weten welke vergunning nodig is kan er een vergunningscheck gedaan worden op www.omgevingsloket.nl.

De belangrijkste verschillen tussen de lichte- en de regulieren aanvraag is dat de procedure eenvoudigere is. Bij de lichte vergunningaanvraag is de gemeente bijvoorbeeld niet verplicht het plan te laten toetsen door welstand. Ook de beslis termijn is
korter.

Let op!

Vergunningsvrij bouwen betekend niet regelvrij bouwen, ook deze bouwwerken moeten voldoen aan de regels van het bouwbesluit.

Aanvraag omgevingsvergunning

Wanneer het ontwerp definitief is werken we de tekeningen verder uit om hiermee de omgevingsvergunning aan te vragen. Voor de aanvraag zijn onder andere onderstaande stukken noodzakelijk:

• Gevelaanzichten
• Plattegronden
• Bouwtechnische details
• Fundering/ rioleringsplan
• Vloerplannen
• Kapplan
• Epc– / daglicht– en ventilatieberekeningen
• Constructie berekeningen
• Situatie tekeningen

Er komt dus heel wat kijken bij een omgevingsvergunning aanvraag, uiteraard kunnen wij deze stukken leveren en onze klanten bijstaan met een deskundig advies.

Van der Veen Advisering omgevingsvergunning vergunningscheck